טקס סיום "מילה במקום"

טקס סיום "מילה במקום"

https://www.menashe.co.il/962/

נגישות הספריה

נגישות הספריה

מבנה הספריה בסמוך לספריה יש חניות נכים לפי הקבוע בחוק. מבנה הספריה נגיש כולל שירותים מותאמים לקויי ראיה וכבדי שמיעה קיימת תוכנת הגדלה והקראה בדלפק ההש...

הקוד האתי של ספרני ישראל

הקוד האתי של ספרני ישראל

עיקרי ערכי המקצוע הספרן הוא בעל השכלה מקצועית וממלא תפקיד מרכזי בתחומי האיסוף, השמירה והפצת המידע. הספרן משתייך למקצוע בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי ע...

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

הגדרות 1. בחוק זה – "השר" – שר החינוך והתרבות; (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 "ספר" – ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקלי...