LOGIN

שי לילדינו

מחבר/ת: אמיתי, עינת;
שי לילדינו

DESCRIPT:
ספר ותערוכה במשכן לאמנות עין חרוד (סתיו 2012). בתערוכה, נחשפת בראשונה תרבות פנימית עשירה לילדים שגדלו והתחנכו בקיבוצים במשך שלושה וארבעה דורות. רעיונות בתחומי האדריכלות, האופנה, הקשר אל הטבע והחצר, האמנות, המשחק והצעצוע, הספרות, התיאטרון, הבובטרון, הקולנוע והחג. אוסף נדיר של סרטים נדירים בפנסי קסם, שחלקם, פאר הנגרות וחלקם אלתור מרתק מארגזי חלב. מתקנים למגרש משחקים מעשי רתכות להתפאר. צעצועים יצירתיים, בובטרונים להפעלה עצמית – כל אלה ועוד נוצרו עבור ילדי הקיבוצים החל בשנות ה-20 למאה ה-20 ועד ימינו. התערוכה והספר המלווה אותה, מעלים שאלות על משמעות השיתוף בחינוך, על מעורבות בולטת של הקהילה בחינוך הילדים, ועל תרומתו של המבוגר לעיצוב הסביבה התרבותית בה גדל דור העתיד, שאלות העולות כיום לדיון בתאוריות חינוך עכשוויות.

 
TITLE_RESERVATIONS_COUNT: 0
NOTE_AVAILABILITY_ESTIMATION

NO_AVAILABLE_COPIES_FOR_LOANS


 

COPIES

NUMBERPLACE DIUI SHELFMARK VolName
56418עיון (9)972.1 אמי

ADDTOCART WHATISIT

מחברמחבר/ת: אמיתי, עינת;
שם כותר:שי לילדינו
DIUI(9)972.1
SHELFMARKאמי
SECTITLENAMEאמיתי עינת
MEDIAספרים
DATATYPEספר עיון
SUBDATATYPEעיון
READERTYPEמבוגרים
PAGES411
PUBLISHER_Sמשכן לאמנות עין חרוד
PUBLISHDATE2012
PUBLISHHEBDATEתשע"ג
PUBLISHER_PLACEעין חרוד
MAHAD13-0132
LANGUAGEעברית
CATALOGDATE24/2/2020
 

לשימושים נוספים

הדפסה

BACK_TOPREVIOUS_PAGE

ACCESSIBILITY_MENU