LOGIN

ירח

מחבר/ת: פינטו, דורי;
ירח

DESCRIPT:
שיגורה של אפולו 11 לירח מאיר הרחק משם בשכונה אחת בירושלים עורב אחד וחמישה בני אדם, שלכאורה אין קשר ביניהם: שרלי, ילד רגיש בן שבע, שהתייתם מאביו; בת', מורה צעירה לאנגלית שאביה מתעקש שתחזור הביתה לקנדה כי הודאג מתמונה שלה שגילה בעיתון; חיים צמח, שחי לבדו בחדר על גג וזה עתה יצא לגמלאות; סעיד, פועל פינוי אשפה צועני; וברוך, עובד קונדיטוריה קטוע אגודל. במרחב גאוגרפי לא גדול, וביום אחד, מזריחה עד שקיעה, מצליח דורי פינטו להפיח חיים בכל אחד ואחד מהם על אישיותו החד־פעמית. וגם להאיר דרכם את התקופה היא, שמעולם לא הייתה כמוה - עוד זמן קצר יציב אדם ראשון את רגלו על הירח, ואילו כאן על הארץ, נתונים לכוח הכבידה, חיים יחידים את חייהם האלמוניים, הפעוטים, היקרים כל כך. ברגישות ובעדינות מצליח דורי פינטו להאיר את דמויותיו ואת מסלולי חייהן – המקבילים, מצטלבים, נפרדים ומשיקים – מתחת לחללית העושה את דרכה במרומים. -- מאתר ההוצאה.

 
TITLE_RESERVATIONS_COUNT: 0
NOTE_AVAILABILITY_ESTIMATION

NO_AVAILABLE_COPIES_FOR_LOANS


 

COPIES

NUMBERPLACE DIUI SHELFMARK VolName
56371ספורת ס פינ

ADDTOCART WHATISIT

מחברמחבר/ת: פינטו, דורי;
שם כותר:ירח
DIUIס
SHELFMARKפינ
SECTITLENAMEדורי פינטו
MEDIAספרים
DATATYPEספרות יפה
SUBDATATYPEספורת
READERTYPEמבוגרים
PAGES315 עמודים
HEIGHT21 ס"מ
PUBLISHER_Sהוצאת עם עובד
PUBLISHDATE2020
PUBLISHHEBDATEתש"ף
PUBLISHER_PLACEתל-אביב
ISBN9789651328190
MAHAD20-0410
LANGUAGEעברית
SERIESספריה לעם
NO_IN_SIDRA793
CATALOGDATE17/2/2020
REMARKSמקור
 

לשימושים נוספים

הדפסה

BACK_TOPREVIOUS_PAGE

ACCESSIBILITY_MENU