מועדון קריאה מנשה
ינץ לוי בספריה
טקס סיום "מילה במקום"